Press "Enter" to skip to content

Ceník

Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehražených z veřejného zdravotního pojištění:
1. Preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele – riziko hluku, prachu, práce ve výškách400 Kč
2. Vyšetření na přihlášku na vysokou školu400 Kč
3. Administrativní úkony na žádost pacienta:
A - Vyplnění formuláře pro pojišťovnu100 Kč
B - Potvrzení zdravotní způsobilosti pro školy100 Kč
C - Výpis ze zdravotní dokumentace.100 Kč